Entegre Yönetim Sistemleri

İletişim

Telefon

+90 (312) 266 58 00

E-Posta

info@tepe.com.tr

Adres

Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent, Ankara/TR

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Kalite Politikamız

En önemli iç kaynağımız olan çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek,

Çalışanımıza eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, üretimimizin her kademesinde Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve karlılık gözetilerek sağlanmasını benimseyerek,

Çalıştığımız yerde ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikamız

Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyarak,

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak,

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘iş kazası, meslek hastalığı ve her türlü sağlık bozulmalarını önleme’ ye odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Tepe İnşaat San. A.Ş.’de uygulanmakta olan Çevre Yönetim Sistemi, Ankara ili Bilkent yerleşkesinde bulunan, Bilkent Holding Şirketleri ortak alanı içerisinde kalan Tepe İnşaat San A.Ş. Merkez Ofisi, aynı yerleşke içindeki Tepe İnşaat Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Tepe İnşaat Sanayi A.Ş taahhütü altında yapılan üst yapı, ulaşım yapıları, endüstriyel yapılar, alt yapı ve su yapıları vb. müteahhitlik hizmetleri içinde kalan tüm iş çeşitlerini kapsar. 

Çevre yönetim sistemi, uygulanan projedeki tüm faaliyetleri ve iş kalemlerini kapsamakla beraber, projenin bulunduğu lokasyondaki (yurt içi veya yurt dışı), ulusal, uluslararası ve yerel düzenlemelere uymayı, proje çalışanları, taşeronları, tedarikçileri ve ziyaretçileri ile birlikte kapsayacak şekilde oluşturulur.